Organizovana obuka od strane OEBS-a za predstavnike Nacionalnog saveta Aškalija.

U subotu, 20. maja 2023 godine, u Beogradu, članovi i pomoćnik Nacionalnog saveta Aškalija, prisustvovali su obuci koja je, za predstavnike Nacionalnog saveta Aškalija, organizovana od strane Međunarodne organizacije za bezbednost i saradnju – OEBS. Teme obuhvaćene obukom, koju je držala uvažena Milica Rodić, savetnica za pitanja nacionalnih manjina, odnosile su se na razumevanje mandata […]

Održan sastanak sa rukovodstvom “Glasa Islama”

U nedelju, 21. maja 2023, u okviru prostorija uredništva lista “Glas Islama” u Novom Pazaru, predstavnici Nacionalnog saveta Aškalija održali su sastanak sa glavnim i odgovornim urednikom ovog glasila, gospodinom Dženanom Kamešničaninom. Cilj sastanka je bio uspostavljanje čvršće saradnje i otvaranje prostora, da se u okviru lista “Glas Islama” predstave i promovišu aktivnosti koje su […]