Organizovana obuka od strane OEBS-a za predstavnike Nacionalnog saveta Aškalija.

U subotu, 20. maja 2023 godine, u Beogradu, članovi i pomoćnik Nacionalnog saveta Aškalija, prisustvovali su obuci koja je, za predstavnike Nacionalnog saveta Aškalija, organizovana od strane Međunarodne organizacije za bezbednost i saradnju – OEBS.

Teme obuhvaćene obukom, koju je držala uvažena Milica Rodić, savetnica za pitanja nacionalnih manjina, odnosile su se na razumevanje mandata i nadležnosti Nacionalnog saveta Aškalija, predviđenih zakonodavnim okvirom, kao i podrška u planiranju aktivnosti budućeg rada Saveta Aškalija u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Obuka je rezultirala definisanjem načelnih okvira i ciljeva rada Nacionalnog saveta Aškalija, a bila je i od izuzetnog značaja u smislu povezivanja Saveta Aškalija i ostalih saveta, tela i institucija koja se bave pitanjem nacionalnih manjina u Republici Srbiji.