Predstavnici Saveta Aškalija posetili Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Delegacija Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine, koju je predvodio predsednik Nacionalnog saveta Muhamed Behrami. posetila je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i obavila razgovor sa uvaženim ministrom Tomislavom Žigmanovim i državnim sekretarom prof. dr Rejhanom Kurtovićem.

Predstavnici Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine upoznali su ministra i državnog sekretara sa naporima koje Nacionalni savet ulaže u očuvanju nacionalnog identiteta, pre svega kroz oblast informisanja, kao i sa glavnim izazovima sa kojima se susreću kao jedna od najmanjih manjinskih zajednica u Srbiji.

Ministar Tomislav Žigmanov je u razgovoru sa predstavnicima aškalijske zajednice poručio da nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju u Ministarstvu svoju drugu kuću i partnera sa kojim zajedno rade na ostvarivanju prava nacionalnih manjina, uzimajući u obzir specifičnosti svake manjinske zajednice, jer su one među sobom veoma različite.