Gradonačelnik Novog Sada primio delegaciju Nacionalnog saveta Aškalija

Novi Sad, [21. novembar 2023] – U okviru nastojanja da se poboljša položaj aškalijske zajednice u Novom Sadu, gradonačelnik Milan Đurić primio je delegaciju Nacionalnog saveta Aškalija. Sastanku su prisustvovali predsednik Saveta, Muhamet Behrami, i član Saveta, Džavid Sejdi. Razgovarano je o ključnim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava aškalijska zajednica, posebno u naseljima gde je smešten najveći broj njihovih pripadnika.

Tokom sastanka, akcenat je stavljen na unapređenje uslova života aškalijske zajednice u Novom Sadu. Dogovoreno je da se kroz zajedničke napore i projekte regionalnog ravnomernog razvoja pristupi rešavanju problema kao što su stambeno pitanje, obrazovanje, i unapređenje ostvarivanja prava aškalijske zajednice. Ovi koraci su prepoznati kao ključni za integraciju i napredak aškalijske zajednice u društvenom i kulturnom životu grada.

Gradonačelnik Đurić je izrazio snažnu podršku ovim inicijativama, naglašavajući važnost zajedničkog rada i razumevanja.

Predsednik Nacionalnog saveta Aškalija, Muhamet Behrami, zahvalio se gradonačelniku na podršci i otvorenosti za dijalog. “Ovaj sastanak je važan korak napred u razumevanju i rešavanju problema sa kojima se naša zajednica suočava. Verujemo da će dogovorene inicijative doprineti boljem položaju Aškalija u Novom Sadu,” rekao je Behrami.

Ovaj sastanak predstavlja važan korak u jačanju veza između lokalne samouprave i aškalijske zajednice, te stvara osnovu za buduće projekte i saradnju usmerenu na unapređenje kvaliteta života i integracije aškalijske zajednice u društveni život Novog Sada.