Poverenica za zaštitu ravnopravnosti posetila Nacionalni savet Aškalija

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, posetila je Nacionalni savet aškalijske, bošnjačke i goranske nacionalne manjine u Novom Pazaru. Tokom posete, razgovarala je sa predstavnicima saveta o ostvarivanju prava na ravnopravnost i izazovima sa kojima se suočavaju pripadnici ovih manjina, kao i o mogućnostima za prevenciju i suzbijanje diskriminacije.

Naglašeno je da je ravnopravnost u oblastima obrazovanja, kulture i informisanja na maternjem jeziku ključna za unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina i njihovo aktivno učešće u društvenom i ekonomskom životu.

Predstavnici nacionalnih saveta izrazili su podršku merama i aktivnostima koje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sprovodi radi poboljšanja položaja nacionalnih manjina. Takođe, istakli su spremnost za dodatne obuke koje će pomoći jačanju kapaciteta saveta u unapređenju ravnopravnosti, kao i želju za češćim susretima i intenzivnijom saradnjom.

Ova poseta Novom Pazaru deo je plana za obilazak svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina tokom ove godine.