1) Тафа Бериша из Београда – Палилула, председник Одбора за образовање

2) Самра Чековић из Новог Пазара, чланица Одбора за образовање

 3) Денис Алијевић из Београда- Земун,  члан Одбора ѕа образовање