1) Мердија Ахмети, Београд, председница Одбора за службену употребу језика и писма
2) Ибрахим Бехрами, Нови Пазар, члан Одбора за службену употребу језика и писма
3) Сафет Османај, Београд- Чукарица, члан Одбора за службену употребу језика и писма