VESTI

NACIONALNI SAVET AŠKALIJA
SAOP
ŠTENJE ZA JAVNOST

Nacionalni savet Aškalijske nacionalne manjine održao je 14. 08. 2019 godine, četvrtu redovnu sednicu u Novom Sadu, u kojem je predsedavajuća sednice Saveta, Zulfije Tolica, podsetila članove na probleme sa kojima se Savet susreće, i na to da bivši predsednik gospodin Erdelj Osmani nastavlja sa manipulisanjem i zloupotrebe dokumentacije koji je treba da dostavi Savetu nakon održanih izbora koju su bili 2018 godine. I pored upozorenja 27. marta. 2019 godine, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji je  dostavio dopis Erdelju Osmani da bez odlaganja  novom sazivu Saveta dostavi dokumentaciju ( službene akte, pečat, kao i ostale pokretne i nepokretne stvarii predmete koji se koriste za vršenje ovlašćenja nacionalnog saveta). S obzirom da se nije odazvao ni Savetu a ni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Savet je protiv bivšeg predsednika Erdelja Osmani podneo Krivičnu prijavu osnovno javnom tužilaštvo u Novom Sadu.
Erdelj Osmani je bez da upozna Savet koji je osnivač Centra za Kulturu Aškalija, konkurisao kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obzirom da je protiv njega podneta Krivična prijava, predlozeno je da se Centar za Kulturu Aškalija u Bačkom Monoštoru ugasi, da bi na taj način sprečili zloupotrebu položaja Direktora, za koji savet nema odluke da je on imenom, a niti zapisnik sa te sednice.
Predlog o gašenju Centar za Kulturu Aškalija je usvojen večinom glasova, kao i predlog  da se donese odluka gde će se menice proglasiti nevažećim, imajući u obzir da smo iste proglasili i u S.G. kao i odluka da se oglasi nevažećim i pečat kojim su overene menice.
takođe je doneta odluka i o raspisivanju stalnog konkursa za podršku udruženjima koja je takođe usvojena većinom glasova.

S poštovanjem
Zelfija Toplica
Predsednica nacionalnog saveta
Aškalijske nacionalne manjineGallery not found.