Stalni poziv udruženjima

STALNI KONKURS ZA UDRUŽENJA GRAĐANA U skladu sa Statutom Nacionalnog Saveta aškalijske nacionalne manjine (u daljem tekstu Savet), na sednici održanoj u Novom Sadu doneo je odluku o raspisivanju stalnog konkursa i poziva udruženjima građana, za podnošenje predloga projekata Savetu u cilju realizacije strateških ciljeva Saveta u oblastima koji su u mandatu Saveta. Cilj ovog […]