Sastanak Saveta Aškalija sa OEBS-om u Novom Pazaru

U sredu, 11. januara 2023 godine, u okviru zvanične posete kancelariji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS u Novom Pazaru, predsednik Nacionalnog saveta Aškalija, gospodin Muhamet Behrami, sastao se sa novom šeficom kancelarije OEBS-a u Novom Pazaru, gospođom Ruth Grossman.

Cilj sastanka bio je upoznavanje OEBS-a sa trenutnom situacijom, planovima i projektima novog saziva Nacionalnog saveta Aškalija, kao i mogućnostima saradnje i podrške unapređenju položaja i ostvarivanju prava Aškalija u Republici Srbiji.

Gospođa Ruth Grossman izrazila je zadovoljstvo posetom i naglasila da će kancelarija OEBS-a u Novom Pazaru, u okviru svog mandata, pružiti maksimalnu podršku radu Saveta i ostvarivanju prava aškalijske nacionalne manjine.