Potpisan Sporazum o saradnji između Saveta Aškalija i Bošnjačkog nacionalnog vijeća

Predsednik Nacionalnog Saveta Aškalija, gospodin Muhamet Behrami, sa svojim saradnicima, sastao se danas sa delegacijom predstavnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, na čelu sa predsednicom Bošnjačkog naiconalnog vijeća, dr. Misalom Pramenković.

Sastanak je rezultirao potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Saveta Aškalija i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koji će imati za cilj razmenu iskustava i inteziviranje saradnje između ova dva saveta i na polju obrazovanja i kulture.

Tokom sastanka se govoriio o budućim planovima i projektima koji su od zajdničkog interesa za obe zajednice.

Ispred Bošnjačkog nacionalngo vijeća sastanku su prisustvovali i predsednik Izvršnog odbora dr. Fuad Baćićanin, sekretar Samer Jusović i šef Kabineta Semir Madžgalj.