Predstavnici Saveta Aškalija prisustvovali treningu za organizaciono i finansijsko upravljanje savetima

Danas je u prostorijama gradske uprave u Kragujevcu, održan trening za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji,i na temu organizacionog i finansijskog upravljanja radom nacionalnih saveta.

Obukama su prisustvovali predstavnici nacionalnih saveta, kao i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Obukama su, ispred Saveta Aškalija, prisustovali predsednik Saveta Muhamet Behrami i projektni menadžer Admir Smajović.

Treningu je prisustovao i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prof. dr. Rejhan Kurtović

Trening se realizuje u okviru projekta Zaštita manjina u procesu pristupanja EU (Minority protection for EU accession – MPA) koji realizuje Evropski centar za manjinska pitanja (ECMI) u saradnji sa GIZ i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.