Predsednik Saveta Aškalija učestvovao na okruglom stolu “Proces evropskih integracija i politika prema manjinama”

U četvrtak, 12. oktobra, u Beogradu je održan okrugli sto pod nazivom “Proces evropskih integracija i politika prema manjinama”. Događaj je okupio stručnjake i predstavnike nacionalnih manjina s namerom da analiziraju dosadašnje rezultate i izazove u primeni politika usmerenih na unapređenje prava nacionalnih manjina u okviru procesa evropskih integracija.

Inicijativu za organizaciju ovog okruglog stola pokrenula je Akademska inicijativa „Forum 10“. Na događaju je učestvovao i predsednik Saveta Aškalija, gospodin Muhamet Behrami, koji je aktivno doprineo diskusiji i razmeni ideja. Njegovo učešće bilo je usmereno ka daljem unapređenju prava i položaja nacionalnih manjina u procesu evropskih integracija.

Kroz konstruktivnu diskusiju, Behrami je istakao važnost kontinuirane saradnje i dijaloga između svih relevantnih aktera kako bi se postigao napredak u oblasti prava i položaja nacionalnih manjina u procesu evropskih integracija.