Sastanak predstavnika Saveta Evrope i nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji

Dana 27. juna 2024. godine u Novom Sadu, održan je sastanak predstavnika Saveta Evrope sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Delegacija Saveta Evrope, koju su činili stručnjaci iz Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, posetila je Srbiju u okviru petog ciklusa monitoringa primene ove konvencije.

WhatsApp Image 2024 06 27 at 195845

Predsednik Saveta Aškalija, Muhamet Behrami, izneo je svoje mišljenje o dosadašnjem napretku u primeni konvencije kada je reč o aškalijskoj nacionalnoj manjini. Behrami je izrazio zadovoljstvo postignutim napretkom, ali i naglasio potrebu za daljim naporima kako bi se dodatno unapredio položaj aškalijske manjine u Srbiji.

WhatsApp Image 2024 06 27 at 195846 1

Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka boljem razumevanju i implementaciji zaštitnih mera za nacionalne manjine u Srbiji, pružajući priliku za direktan dijalog između domaćih predstavnika i međunarodnih stručnjaka.