Predsednik Saveta Aškalija uzeo učešće u obukama o prepoznavanju i zaštiti od diskriminacije

Krajem prve nedelje novembra, na Srebrnom jezeru, održan je drugi ciklus obuka namenjenih predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sa posebnim fokusom na prepoznavanje i borbu protiv diskriminacije. Ovaj značajan događaj okupio je brojne predstavnike, među kojima je bio i predsednik Saveta Aškalija, gospodin Muhamet Behrami.

Organizovan u saradnji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS-a u Srbiji, seminar je predstavljao platformu za razmenu iskustava i znanja u cilju jačanja kapaciteta nacionalnih saveta da efikasno odgovore na izazove diskriminacije u svojim zajednicama.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, izrazila je zadovoljstvo uspešnom saradnjom sa nacionalnim savetima, naglašavajući važnost kontinuirane edukacije u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Njen doprinos seminaru bio je ključan u osvetljavanju različitih aspekata diskriminacije i pravnih mehanizama za njeno suzbijanje.

Tokom seminara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa različitim oblicima diskriminacije, kao i sa ulogom Poverenika u zaštiti ravnopravnosti. Poseban naglasak stavljen je na pravnu zaštitu i mehanizme koji stoje na raspolaganju pojedincima i grupama u borbi protiv diskriminacije.

Predsednik Saveta Aškalija, Muhamet Behrami, istakao je značaj ovakvih obuka za jačanje kapaciteta i osnaživanje nacionalnih saveta u efikasnom adresiranju pitanja diskriminacije. “Ovakvi seminari su od neprocenjive vrednosti za naše zajednice. Oni ne samo da nas obrazuju o pravima i mehanizmima zaštite, već i jačaju našu mrežu saradnje i podrške,” rekao je Behrami.

Ovaj seminar je još jedan korak napred u jačanju veza između nacionalnih saveta i institucija zaduženih za zaštitu ljudskih prava i ravnopravnosti. Kroz ovakve inicijative, Savet Aškalija nastavlja da se zalaže za prava i dobrobit svoje zajednice, potvrđujući svoju posvećenost borbi protiv diskriminacije i promociji jednakosti za sve građane.