Učešće Saveta Aškalija u radionici “Uključivanje mladih u donošenje odluka”

U Sjenici je danas održana radionica pod nazivom “Uloga mladih na nacionalnom i lokalnom nivou u donošenju odluka i kreiranju novih politika”, koju je otvorio Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Događaj je deo projekta podržanog od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Ministar Žigmanov je naglasio značaj uključivanja mladih u donošenje odluka kao temelj za njihovu veću vidljivost u javnom diskursu i učešće u kreiranju društvenih promena.

Radionici su prisustvovali i državni sekretar prof. dr Rejhan Kurtović, pomoćnici ministra, predstavnici sektora za antidiskriminacionu politiku i rodnu ravnopravnost, te mladi iz različitih delova Srbije, uključujući Novi Pazar i Sjenicu. Takođe, učešće su uzeli i predstavnici Saveta Aškalija, na čelu sa Muhametom Behramijem, predsednikom Saveta Aškalija.

Sjenica3

Ministarstvo nastavlja da kroz dijalog i inkluziju jača poverenje mladih u institucije, promovišući njihovu aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti.