Stalni poziv udruženjima

STALNI KONKURS ZA UDRUŽENJA GRAĐANA

U skladu sa Statutom Nacionalnog Saveta aškalijske nacionalne manjine (u daljem tekstu Savet), na sednici održanoj u Novom Sadu doneo je odluku o raspisivanju stalnog konkursa i poziva udruženjima građana, za podnošenje predloga projekata Savetu u cilju realizacije strateških ciljeva Saveta u oblastima koji su u mandatu Saveta.

Cilj ovog poziva predstavlja unapređenje položaja pripadnika aškalijske nacionalne manjine i s tim u vezi predlozi projekata bi morali zadovoljavati ostvarenje ciljeva u jednoj od sledećih oblasti:

  1. Unapređenje obrazovanja Aškalija
  2. Unapređenje kulture i očuvanje kulturnog identiteta Aškalija
  3. Poboljšanje informisanosti i dostupnosti informacija pripadnicima aškalijskog naroda
  4. Podršca promociji i službenoj upotrebi jezika Aškalija

Ko može konkurisati?

Konkurs je otvoren za sva udruženja građana na teritoriji republike Srbije koja ispunjavaju sledeće uslove:

  1. udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
  2.  udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  3. udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  4. udruženja koja imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
  5. udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje.

Konkursa dokumentacija:

Ukoliko ste zainteresovani za podnošenje predloga projekata u okviru ovog poziva, molimo Vas da nam se obratite na email adresu konkurs@savetaskalija.org.rs, kako bi smo Vam poslali neophodnu dokumentaciju.