1. Zulfije Toplica – Novi Sad
2. Ajnur Toplica – Novi Sad
3. Muhamet Behrami – Novi Pazar

4. Dzavit Sejdiju – Novi Sad
5. Iljaz Ramadanović – Beograd
6. Denis Alijevič – Beograd 
7. Selvija Ramadanović – Beograd
8.Damir Ramadanović -Beograd
9.Erdelj Osmani – Beograd
10. Zijadin Salihu – Beograd
11. Pemba Demir – Beograd
12. Afrodita Demir – Beograd
13. Adam Ramani – Beograd
14. Fetija Gaši – Beograd
15. Adžep Demir – Beograd