Ministar sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

 

Potpredsednik Nacionalnog Saveta aškalijske nacionalne manjine g. Iljaz Ramadanović priusustovao je sednici koju je Ministarstvo držabne uprave i lokalne samouprave sazvao u kojim su prisustovali predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina u vladi Republike Srbije.
Ministar Branko Ružić izjavio je na sastanku da je veoma važno da se neguje odnos  saradnje i poverenja između nacionalnih saveta i Ministarstva, jer je to u interes, ne samo pripadnika svih nacionalnih manjina, već i svih građana Republike Srbije.

Ministar je podsetio da od 1. januara 2019. godine, u Republici Srbiji omogućeno je pripadnicima nacionalnih  manjina da podatak o nacionalnoj pripadnosti upišu u matičnu knjigu rođenih.  Od početka godine 79.452 građana iskoristilo je svoje pravo na upis podatka o nacionalnoj pripadnosti  u matičnu knjigu rođenih.

Novim zakonskim rešenjima omogućili smo dobrovoljan upis nacionalne pripadnosti u matične knjige, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, a na osnovu podataka iz matičnih knjiga, u završnoj fazi je priprema standardizacije/transkripcije ispisa albanskih imena i prezimena na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu“, rekao je ministar i dodao da je oblast zaštite ljudskih i manjinskih prava našla svoje mesto u opštim programima obuke koji se sprovode za sve zaposlene u državnim organima i lokalnim samoupravama.


Sastanci ministra sa predsednicima nacionalnih manjina deo su redovnih aktivnosti i mehanizama za unapređenje saradnje i razgovor o radu nacionalnih saveta.