Muhamet Behrami izabran za novog predsednika Nacionalnog saveta Aškalija.

Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine održana je u sredu, 14. decembra 2022 godine u Beogradu, uz prisustvo posebnog savetnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, gospodina Marina Piukovića.

Na sednici su potvrđeni mandati za ukupno 15 članova i članica novog saziva Nacionalnog saveta Aškalija sa sve četiri liste koje su nastupale na skorašnjim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Članovi Nacionalnog saveta Aškalija saglasni su da je neophodno raditi na uspostavljanju funkcionalnog i efikasnog Saveta, koji će u budućnosti raditi na unapređenju položaja Aškalija u Srbiji, sa posebnim fokusom na obrazovanje.

Odmah nakon konstitutivne, na predlog jednog od članova Saveta Aškalija, Severdžana Alijevića, usvojen je predlog za održavanje i prve redovne sednice Saveta, na kojoj je glavna tačka dnevnog reda bio izbor predsednika Nacionalnog  saveta Aškalija.

Jednoglasno, glasom svih 10 od 15 prisutnih članova Saveta, za novog predsednika Nacionalnog saveta Aškalija izabran je Muhamet Behrami, doskorašnji predsednik izvršnog odbora Saveta.

Behrami se zahvalio na poverenoj dužnosti i naglasio da će ukazano poverenje  truditi da opravda maksimalnim zalaganjem za kreiranje boljih uslova za život, obrazovanje i društveni napredak Aškalija u Republici Srbiji.