U Beogradu održana sednica Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Danas je u Beogradu održan sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Skupu su prisustvovali brojni ugledni članovi iz različitih nacionalnih saveta, uključujući i predstavnike Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine, na čelu sa predsednikom Muhametom Behramijem.

Uloga predsedavajućeg u budućem vođenju Koordinacije preuzeo je romski nacionalni savet, naglašavajući vitalnu ulogu ovog tela u očuvanju i promovisanju prava manjina. U isto vreme, za potpredsednicu Koordinacije izabrana je Jasna Vojnić, predsednica hrvatskog nacionalnog saveta.

Sastanak je obeležila konstruktivna diskusija i aktivno učestvovanje svih prisutnih. Tokom sastanka, usaglašeni su stavovi nacionalnih saveta u vezi sa budućim delovanjem, posebno u kontekstu predstojeće sednice Republičkog saveta za nacionalne manjine. Ova sednica ima poseban značaj s obzirom na to da njome predsedava premijer Republike Srbije.

Ovaj sastanak Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina označio je još jedan korak napred u zajedničkim naporima za zaštitu i unapređenje prava nacionalnih manjina u Srbiji, istovremeno promovišući međusobnu saradnju i razmenu iskustava među različitim nacionalnim savetima.